O kursie

Weekendowy kurs przedmałżeński „Co Bóg złączył…”  – METODĄ DIALOGOWĄ

Jest to propozycja dla par, które chcą stać się małżeństwem chrześcijańskim. Podczas weekendu nie ma czasu na moralizowanie, ale jest to wspaniały czas dzielenia się życiem … Odbywa się metodami warsztatową i wykładową z użyciem multimediów i przeznaczony jest dla par przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa w kościele katolickim

Czy warto?

  • kurs prowadzi doświadczona para z bogatą historią życia, absolwenci Studium o Rodzinie w Łomży (2013-2014) i UKSW w Warszawie (2014-2016)
  • warsztat uczący dialogu między sobą z użyciem metod aktywizujących
  • autorskie zeszyty ćwiczeń
  • pogłębienie tematyki związanej z życiem małżeńskim (dialog, różnice, uczucia, obowiązki, miejsce Pana Boga, dzieci, teściowie, problemy, kryzysy)
  • kurs zmienia podejście narzeczonych do życia razem, dodaje wartości chrześcijańskie, daje doświadczenie Bożej Miłości i Jego planu na Wasze życie, otwiera rodzinę na pogłębianie życie duchowego
  • format weekendowy zapewnia kompleksowe przeżycie kursu przedmałżeńskiego

Należy posiadać przy sobie jedynie dowód osobisty.

Udział w kursie – tylko pary (oboje narzeczonych).

W trakcie spotkań nie uwzględnia się zwolnień.

Miejsce kursu: salka przy kościele św. Brata Alberta w Iławie (wejście obok kwiaciarni).

Po odbyciu kursu narzeczeni otrzymują świadectwo uczestnictwa w kursie oraz zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach poradnictwa rodzinnego – NPR (naturalne planowanie rodziny).

Zapisując się na kurs wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kursu „Co Bóg złączył…”.

Zapisy prowadzone są tylko poprzez stronę internetową. Należy w odpowiednim terminie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Na tydzień przed rozpoczęciem kursu wszystkie osoby  zapisane  otrzymują  e-mailowo lub sms-em przypomnienie  o kursie  z  prośbą  o potwierdzenie swojej obecności lub rezygnację. W przypadku rezygnacji system natychmiast pozwala dopisać w to miejsce kolejnych uczestników. Informacja o tym pojawia się na stronie (1 wolne miejsce oznacza możliwość zapisania się jednej pary).

Szanowni Narzeczeni, publikujemy Wam poradnik „7 kroków do ślubu”, z których jednym krokiem jest właśnie kurs przedmałżeński.

Krok 1:WIZYTA W KANCELARII PARAFIALNEJ

Najlepiej na  rok, a minimum na pół roku przed terminem ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafii, w której chcecie wziąć ślub, bądź do której należy jedno z Was. To spotkanie  z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy, ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Ukończenie tzw. kursu przedmałżeńskiego jest koniecznym wymogiem, abyście mogli rozpocząć etap bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Duszpasterz poinformuje Was m.in. o konieczności odbycia kursu przedmałżeńskiego i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponad to powie o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi oraz przekaże Wam Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa.

Krok 2: KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem.
Spotkania dla narzeczonych można realizować co najmniej w dwóch formach:
1) podstawowej, 
Łączny czas trwania Spotkań dla narzeczonych w dekanacie (parafiach) to mniej więcej 7-8 tygodni (4 cotygodniowe spotkania z małżonkami, dzień skupienia i 2 indywidualne spotkania w parafialnej 2) weekendowej
Jeśli z poważnych przyczyn, nie możecie uczestniczyć w formie  podstawowej(narzeczeni mieszkaj dopuszczalna jest trzecia forma nadzwyczajna Spotkań dla narzeczonych tzw. weekendowa.

WAŻNE: Możecie przygotowywać się w dowolnej diecezji, ponieważ większość diecezji w Polsce ma podobny, wręcz taki sam sposób przygotowania narzeczonych do ślubu. Normują to Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Świadectwa/dokumenty uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w innych diecezjach, będą przez księży uznawane.

Krok 3: SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI RODZINNEJ

Po skończeniu Spotkań dla narzeczonych powinniście dwa razy spotkać się z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. Dwa razy, ponieważ pierwsze spotkanie (wspólne dla wszystkich) odbywa się w ramach Spotkań w dekanatach bądź podczas weekendów. Takie spotkania powinny mieć charakter indywidualnych spotkań narzeczonych z doradcą i odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych. Na spotkanie umawiacie się telefonicznie z konkretnym doradcą.

Krok 4: SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej.

Przed jego spisaniem musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania.

   UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania.

4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.
5. Świadectwo uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

Dokumenty dodatkowe:
8. Jeżeli związek małżeński chcą zawrzeć osoby, które mają stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązani są przedstawić wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa.
9. W przypadku, gdy do ślubu przystępuje wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć metrykę śmierci współmałżonka.

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
– otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;
– wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

Krok 5: SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwszą spowiedź przedślubna powinniście odbyć tuż po zgłoszeniu ślubu. Zachęca się, aby miała ona charakter spowiedzi generalnej, co pozwoli Wam gruntownie uporządkować przeszłość i rozpocząć nowy etap w życiu. Z kolei drugą spowiedź powinniście odbyć przed ślubem. Ma ona umożliwić Wam godziwie przeżycie ceremonii zaślubin.

W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania, należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi.

Krok 6: ZAPOWIEDZI

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele lub dni świąteczne nakazane. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, otrzymacie po spisaniu protokołu przedślubnego. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Po ich wygłoszeniu należy je dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie spisywaliście protokół przedślubny.

Krok 7: SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM BEZPOŚREDNIO PRZED ŚLUBEM

Tuż przed ślubem powinno się odbyć spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu (np. proponujecie kogoś do czytań mszalnych czy modlitwy powszechnej). Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Podczas tej rozmowy należy pokazać duszpasterzowi dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.